spiraal

Interim Management

LOEK brengt mensen en teams in beweging zodat ze werkelijk hun doelen bereiken.

Heeft uw organisatie tijdelijk versterking nodig om de samenwerking binnen of tussen afdelingen te verbeteren, de creativiteit en oplossingsgerichtheid van uw teams te versterken of klant- en servicegerichtheid te optimaliseren?

Of gewoon voort te zetten wat goed loopt terwijl u op zoek gaat naar een nieuwe manager?

Vreemde ogen kunnen veel helder maken en veranderingen stimuleren die voorheen onmogelijk leken.

Onder het leiderschap van Marloeke Werst zullen uw medewerkers geïnspireerd en uitgedaagd worden hun eigen (persoonlijk) leiderschap te ontwikkelen.
Dit zorgt voor een positieve ontwikkeling en daadkracht binnen de teams waardoor doelen bereikt worden.
Belangrijke aspecten hierbij zijn dat mensen leren op nieuwe manieren naar bestaande situaties te kijken. Zo gaan zij andere oplossingen zien voor problemen die telkens terugkomen of waar zij voorheen niet uitkwamen. Eveneens worden ze uitgedaagd om op andere wijzen naar de huidige relaties en samenwerking met collega’s en klanten te kijken, waardoor ze mogelijkheden gaan zien om samen winwin situaties te creëren om verkopen en service te laten groeien.

Echtheid in de samenwerking wordt gestimuleerd door open met elkaar in gesprek te zijn. Met het doel dat men elkaar werkelijk verstaat en aan hetzelfde resultaat werkt.
 
Voor meer achtergrond informatie klik hier.

 

Werkwijze
Tijdens een kennismakingsgesprek exploreren we waar je tegenaan loopt, welke doelen je voor ogen hebt en wat je tegenhoudt om deze te realiseren. Interim Management kan direct worden gezien als de juiste oplossing, terwijl het ook gecombineerd kan worden met coaching en trainingen.

 

pijl3