spiraal

Training

Training van LOEK brengt mensen in beweging, zodat zij werkelijk hun doelen bereiken.

Heb je het gevoel dat medewerkers elkaar niet goed begrijpen? Wordt er teveel energie verspild aan overleg dat nergens toe leidt? Missen medewerkers de capaciteiten om hun boodschap helder over de bühne te brengen? Blijven goede ideeën hangen en missen teams de daadkracht om deze werkelijk te realiseren?

Dan kan één van onze trainingen jouw medewerkers en teams ondersteunen hierin stappen te zetten om hun daadkracht te vergroten. De medewerkers leren beter naar elkaar (en zichzelf) te luisteren, ze leren op meer manieren naar hun eigen werkelijkheid en die van anderen kijken, waardoor de creativiteit in hun denken en handelen wordt vergroot. Een resultaat hiervan is dat er met meer plezier en interesse in elkaar wordt samengewerkt om resultaten te boeken die verder reiken dat het gebruikelijke.

In onze trainingen staan interactie, zelfreflectie en samenwerking centraal. Denken, doen en voelen komen aan bod, zodat een ieder plezier heeft in zijn voorkeursleerstijl, maar ook de uitdaging mag aangaan om op een nieuwe wijze te leren.

Mensen worden zich meer bewust van het grote potentieel dat in hen aanwezig is en dat als het werkelijk wordt ingezet kan leiden tot uitzonderlijke resultaten.

De volgende onderwerpen vormen de basis voor onze trainingen:

Effectiever communiceren: 
Omgaan met conflicten, dialoog voeren, empatisch luisteren, feedback geven, functionerings- en slecht nieuws gesprekken, onderhandelen, presenteren.

Creatieve oplossingsgerichtheid: 
Verschillende posities innemen, anders kijken, anders denken, doelgerichtheid.

Work-life balance: 
Bewustworden van alle vormen van stress, je grenzen stellen, keuzes maken.

Voor wie?
Voor medewerkers en managers van commerciële, operationele en service gerichte afdelingen van middelgrote tot grote organisaties. 

Werkwijze
Een training staat niet op zich. Het is een onderdeel in een reeks van interventies die allen gericht zijn op het bereiken van een betere samenwerking, meer daadkracht en hierdoor betere resultaten van mensen individueel en als team.

Gebruik van praktijkcases zorgt ervoor dat de training direct tot resultaten leidt.

Graag gaan we met je in gesprek om te horen welke doelen je nastreeft en op welke wijze een training kan bijdragen tot het behalen van deze doelen. Onze trainingen zijn altijd maatwerk en worden het liefst in co-creatie samengesteld. Zo geloven wij dat de resultaten optimaal zullen aansluiten bij de resultaten die jij ermee wil bereiken.

pijl3